YetiPay - strona główna

Podstawowe informacje

Zapoznaj się z poszczególnymi pojęciami i funkcjonalnościami systemu płatności YetiPay.

Informacje ogólne

Użytkownik
Osoba posiadająca aktywny adres e-mail, która korzysta z usługi systemu YetiPay do płacenia za zakupy w sieci oraz wykonywania przelewów do innych Użytkowników.

Sprzedający
Serwis/sklep internetowy wykorzystujący system YetiPay do sprzedaży produktów i usług. Umieszcza przy sprzedawanych towarach przycisk „Płacę z YetiPay”.

Konto YetiPay
Konto, które działa jak elektroniczny portfel. Użytkownicy gromadzą w nim środki, aby móc realizować błyskawiczne płatności w sieci oraz natychmiastowe przelewy do znajomych. Każdy elektroniczny portfel posiada unikalny numer rachunku, który jest przypisany do konkretnego Użytkownika. W panelu administracyjnym konta ("Moje konto) Użytkownik może korzystać z następujących zakładek, pomagających zarządzać elektronicznym portfelem: Moje dane, Historia transakcji, Zmiana hasła, Przelewy zdefiniowane, Zlecenia stałe, a także Ochrona rodzicielska.

Numer rachunku YetiPay
Rachunek przypisany do elektronicznego portfela Użytkownika. Służy do gromadzenia przez Użytkownika środków, za pomocą których dokonywane są transakcje w sklepach internetowych. Numer znajduje się w zakładce „Moje dane”, widocznej dla zalogowanego Użytkownika.

Aktywacja usługi

Rejestracja Użytkownika
Podczas rejestracji Użytkownik tworzy własne konto YetiPay, które działa jak elektroniczny portfel. Aby się zarejestrować należy podać aktywny adres e-mail, zdefiniować hasło i kod PIN.

Adres e-mail
Aktywny adres e-mail to jedyna informacja, która jest wymagana od Użytkownika podczas rejestracji w YetiPay. Jest także loginem Użytkownika. Zalogowany Użytkownik może zmienić przypisany do konta YetiPay adres e-mail, klikając w link „zmień” w zakładce „Moje dane”.

Kod PIN
Kod zabezpieczający, indywidualnie ustalany przez Użytkownika podczas rejestracji w YetiPay. Składa się z minimum 4 a maksymalnie 8 znaków. Używany do zmiany danych konta YetiPay i potwierdzania transakcji zlecanych przez Użytkownika tj.: przelewów pomiędzy Użytkownikami oraz sumarycznych zakupów powyżej kwoty 5 zł.

Hasło
Jest definiowane przez Użytkownika podczas rejestracji i służy do logowania się w YetiPay. Musi zawierać minimum 8 znaków, w tym przynajmniej jedną cyfrę i jedną literę. Zalogowany Użytkownik może zmienić hasło klikając w link „zmiana hasła” w zakładce „Moje dane”.

Numer telefonu komórkowego
Podczas rejestracji Użytkownik może podać numer telefonu komórkowego. Numer telefonu daje możliwość przesyłania pieniędzy między znajomymi bez potrzeby pamiętania adresu e-mail, otrzymywania powiadomień oraz aktywacji konta YetiPay. Użytkownik może zmienić podany numer telefonu przez link „zmiana numeru telefonu” w zakładce „Moje konto”.

Doładowanie konta YetiPay
Doładowanie to dodanie środków do konta YetiPay. Użytkownik wykonuje przelew ze swojego rachunku bankowego na swój rachunek konta YetiPay. Aby swobodnie korzystać z usługi elektronicznego portfela, Użytkownik powinien zgromadzić wystarczającą ilość środków na swoim koncie YetiPay.

Logowanie Użytkownika
Użytkownik loguje się na własne konto YetiPay podając adres e-mail oraz hasło, których użył podczas rejestracji. Po wpisaniu danych, klika przycisk „Zaloguj” oraz decyduje czy zaznaczyć opcję „Zapamiętaj mnie na tym komputerze”. Jeżeli Użytkownik zaznaczy tę opcję nie będzie musiał się logować do konta YetiPay podczas kolejnych zakupów w serwisach internetowych.

Korzystanie z Usługi

Aktualny Stan konta
Ilość środków płatniczych, którymi dysponuje Użytkownik na swoim koncie YetiPay.

Przycisk „Płacę z YetiPay”
Wybór sposobu płatności za zakupy w sklepie/serwisie internetowym. Umieszczony jest bezpośrednio przy kupowanym produkcie (obok zwyczajowego przycisku „dodaj do koszyka”) lub w interfejsie koszyka (pozwala zapłacić za całą zawartość koszyka). Kliknięcie przycisku przez Użytkownika, który nie jest zalogowany wyświetla okno logowania YetiPay. Kliknięcie przycisku przez zalogowanego Użytkownika powoduje automatyczne sprawdzanie stanu środków na koncie YetiPay i w przypadku wystarczającej ilości środków wyświetla okno potwierdzenia transakcji.

Okno potwierdzenia transakcji
Wyświetla się po kliknięciu przez Użytkownika w przycisk „Płacę z YetiPay” podczas zakupów w sklepie/serwisie internetowym. Okno zawiera kwotę, którą zostanie obciążone konto YetiPay Użytkownika. Umożliwia błyskawiczną finalizację transakcji poprzez kliknięcie przycisku „Zatwierdź transakcję” lub jej anulowanie poprzez zamknięcie okna. Jeżeli sumaryczna kwota transakcji przekracza 5 zł Użytkownik musi dodatkowo wprowadzić kod PIN.

Przelew oczekujący
Płatność Użytkownika zlecającego przelew do osoby, która nie ma konta YetiPay. Środki od Użytkownika oczekują przez 3 dni na to, aby adresat przelewu zarejestrował się w YetiPay. Środki figurują w historii zleceniodawcy przelewu jako transakcja, jednak mają oznaczenie „przelew zlecony”. Dopiero po zaksięgowaniu przelewu na koncie odbiorcy status operacji zmienia się na „zrealizowana”.

Przelew zdefiniowany
Oznaczony przez Użytkownika przelew, stosowany dla łatwiejszego zarządzania płatnościami. Zawiera: adres e-mail lub numer telefonu komórkowego odbiorcy, tytuł przelewu, kwotę przelewu.

Zlecenia stałe
Zdefiniowane, powtarzalne przelewy realizowane automatycznie w ustalonych przez Użytkownika odstępach czasu, np. przelewaj co tydzień określoną kwotę na dany adres e-mail lub numer telefonu komórkowego. Zlecenie stałe zawiera: adres e-mail lub numer telefonu komórkowego odbiorcy, tytuł przelewu, kwotę przelewu, częstotliwość dokonywania transakcji, termin zakończenia realizacji zlecenia (może być ustawione bezterminowo).

Historia transakcji
Zestawienie dotychczasowych transakcji wykonywanych przez Użytkownika: przychodzących, wychodzących oraz oczekujących. Po kliknięciu w szczegóły transakcji pojawiają się pełne dane dotyczące wybranej transakcji tj.: data i godzina transakcji, kwota przelewu, dane odbiorcy, dane nadawcy (jeżeli je podał), tytuł przelewu. Użytkownik może wygenerować zestawienie wykonanych transakcji w formie PDF.

Ochrona rodzicielska
Użytkownik może stworzyć elektroniczny portfel dla swojego niepełnoletniego dziecka i bezpłatnie aktywować system powiadomień o wszystkich realizowanych przez dziecko transakcjach.

Przelewy pomiędzy znajomymi
Można przekazywać środki zarówno osobom zarejestrowanym jak i tym, które nie posiadają konta YetiPay. Przelew realizowany jest przez podanie adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego odbiorcy. Adresat przelewu, który posiada konto YetiPay ma natychmiastowy dostęp do środków od znajomego. Adresat przelewu, który nie posiada konta YetiPay dostaje e-mail z informacją, że czekają na niego środki od znajomego i aby móc je wykorzystać musi się zarejestrować w YetiPay. Jeżeli rejestracja nie nastąpi w ciągu 3 dni środki wrócą do nadawcy przelewu.

Hej! Internet Explorer 6.0?
Najwyższy czas zaktualizować tę przeglądarkę ;)