YetiPay - strona główna

O nas

Cel działalności

YetiPay działa od 2011 roku. Jesteśmy niezależną, polską firmą z prywatnym kapitałem. Celem YetiPay jest rozpowszechnienie wśród Internautów błyskawicznego i anonimowego sposobu dokonywania płatności za zakupy on-line. Chcemy to osiągnąć przez integrację systemu płatności YetiPay z serwisami i sklepami internetowymi, którym oferujemy efektywne finansowo i bezpieczne narzędzie płatnicze.

Nasza usługa

System mikropłatności YetiPay to nasze autorskie rozwiązanie. Umożliwia szybkie dokonanie transakcji on-line za pomocą dwóch kliknięć. Został stworzony w oparciu o najnowszą technologię i światowej klasy zabezpieczenia. Nad systemem pracowali informatycy, osoby z wieloletnim doświadczeniem na rynku e-commerce oraz Użytkownicy Internetu. Powstało narzędzie płatnicze idealnie odpowiadające realiom współczesnego Internetu, gdzie ważna jest swoboda wyboru, wygoda użytkowania oraz natychmiastowa dostępność (informacji, kontentu i produktów).

Dane firmy

YetiPay Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-020, przy ul. Szpitalnej 1 lok. 25, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000384458, NIP: 118-20-64-436, REGON: 142908695, kapitał zakładowy wynoszący 600 000,00 zł.
Potrzebujesz więcej informacji o firmie YetiPay? Skontaktuj się z nami.

Schemat organizacyjny - YetiPay

Krajowa Instytucja Płatnicza

YetiPay Sp. z o.o. na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 24.03.2015 otrzymała zgodę na świadczenie usług płatniczych w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej w rozumieniu Ustawy o usługach płatniczych. YetiPay Sp. z o.o. jest podmiotem nadzorowanym przez KNF, wpisanym do Rejestru Usług Płatniczych pod Nr IP29/2015 (dostępnym na https://erup.knf.gov.pl/View/).

YetiPay Sp. z o.o. jako Krajowa Instytucja Płatnicza może świadczyć usługi płatnicze w zakresie:

  • przyjmowaniu wpłat gotówki i dokonywaniu wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku,
  • wykonywaniu transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
  • wykonywaniu transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,
  • wykonywaniu transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń,
  • wydawaniu instrumentów płatniczych,
  • umożliwianiu wykonania transakcji płatniczych, zainicjowanych przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, instrumentem płatniczym płatnika, w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy karty płatniczej lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na jej rozliczaniu i rozrachunku w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring),
  • świadczeniu usługi przekazu pieniężnego.

Działalność Instytucji Płatniczych jest regulowana przez przepisy:

  • Ustawy o usługach płatniczych (UUP) z dnia 19 sierpnia 2011 (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 2011 r., nr 199, poz. 1175 z późn. zm.)

YetiPay Sp. z o.o. jako Krajowa Instytucja Płatnicza może na zasadzie paszportu świadczyć swoje usługi na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Hej! Internet Explorer 6.0?
Najwyższy czas zaktualizować tę przeglądarkę ;)