YetiPay - strona główna

Polityka prywatności

YetiPay respektuje prawo do prywatności i ochrony danych swoich Użytkowników. Poniższe zasady zachowania prywatności regulują usługę oferowaną przez firmę YetiPay Sp. z o.o. .

1. Sposoby zbierania danych

YetiPay pozyskuje dane Użytkowników podczas procesu rejestracji w serwisie www.yetipay.pl, w czasie korespondencji elektronicznej z Użytkownikami oraz wykorzystując pliki typu cookie. Czytaj dalej »

Formularz rejestracyjny
Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usługi świadczonej przez firmę YetiPay jest rejestracja w serwisie www.yetipay.pl. Podczas rejestracji od Użytkownika wymaga się podania adresu e-mail. Dodatkowo Użytkownik może podać inne swoje dane tj.: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i numer telefonu komórkowego.

Adresy e-mail pochodzące z korespondencji
YetiPay przechowuje dane z korespondencji do celów statystycznych oraz jak najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania. Adresy e-mail nie są wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w innym celu, niż określone w niniejszej polityce prywatności.

Pliki typu cookie
Wykorzystanie plików tekstowych typy cookie, umożliwia podnoszenie jakości usług świadczonych przez firmę YetiPay oraz zwiększania zadowolenia Użytkowników dzięki przechowywaniu ich preferencji oraz śledzeniu trendów poruszania się po serwisie www.yetipay.pl.

2. Przechowywanie danych

Administratorem danych osobowych Użytkowników, w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych, jest firma YetiPay Wszystkie dane Użytkowników są przechowywane w strefie bezpieczeństwa firmy YetiPay Dostęp do zgromadzonych danych mają tylko osoby upoważnione, które są związane z serwisem www.yetipay.pl i zobowiązane do zachowania uzyskanych informacji w tajemnicy.

3. Poufność danych

Wszelkie dane Użytkowników, które zostały uzyskane w trakcie działalności serwisu www.yetipay.pl są poufne. YetiPay nie udostępnia żadnych informacji osobowych podmiotom trzecim, chyba że następuje to za zgodą Użytkownika lub na wniosek organów uprawnionych do żądania takich informacji. Czytaj dalej »

Zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), YetiPay może zostać zobowiązana do wydania informacji zawartych w logach dostępowych (w tym w szczególności numeru IP komputera) organom państwa, uprawnionym na podstawie prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

4. Wykorzystywanie danych

Dane Użytkowników są gromadzone przez YetiPay celem: poprawy jakości świadczonej usługi, zapewnienia bezpieczeństwa transakcji oraz informowania o aktualizacji oferty.

YetiPay może również wykorzystywać dane Użytkowników do prowadzenia badań marketingowych dotyczących poziomu jakości świadczonych usług. Jeżeli Użytkownik nie chce brać udziały w badaniach marketingowych, powinien zaznaczyć swoje preferencje w serwisie www.yetipay.pl, w zakładce ""moje konto".

5. Sposoby kontaktu z Użytkownikami

YetiPay kontaktuje się z Użytkownikami poprzez podany w procesie rejestracji adres e-mail. Korespondencja dotyczy dostarczania zamówionej przez Użytkowników usługi w serwisie www.yetipay.pl.

Adres e-mail Użytkownika może być również wykorzystywany do wysyłki materiałów marketingowych. Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać materiałów marketingowych, powinien zaznaczyć swoje preferencje w zakładce "Moje konto".

6. Dokonywanie zmian w danych

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

Hej! Internet Explorer 6.0?
Najwyższy czas zaktualizować tę przeglądarkę ;)